@hermonmelles Tusen takk for god og grundig tilbakemelding, Hermon!

Forstår jeg deg rett, understreker tilbakemeldingen din kompleksiteten og usikkerheten rundt rettighetssituasjonen til både inputen og outputen, men i hovedsak outputen.

Vi har også fått et annet innspill (i en annen kanal) om at vi i vår fremstilling bør fokusere på rettighetene til det genererte materialet/outputen (både tekst, bilder og kode mm.) og hvordan dette blir brukt. Bakgrunnen for dette er følgende:

Fokus på "outputen" treffer de aktuelle rettighetene bedre: Det er ingen tvil om at det er usikkerhet knyttet til trening av de store maskinlæringsmodellene med immaterielt vernet materiale. Her er det mange viktige spørsmål og diskusjoner. De synes imidlertid ikke å treffe norske virksomheter i så stor grad, all den tid disse modellene trenes av utenlandske teknologiselskaper. For norske virksomheter er det outputen som i praksis får betydning, og da skal ikke vi bruke for mye tid på detaljspørsmål knyttet til inputen.

Det er en praktisk nyttig tilnærming: Det er lite sannsynlig at virksomheter vil klare å kontrollere rettighetssituasjonen til inputen. En ansatt vil eksempelvis kunne bruke tekst i ChatGPT e.l. som har opphavsrettslig vern og det vil være vanskelig for en virksomhet å kontrollere dette. Virksomheten bør i stedet ha tydelige retningslinjer for hvordan det genererte materialet benyttes. I dette ligger at virksomheten må sikre at det genererte materialet ikke er plagiat. På denne måten blir tilnærmingen litt det samme som uten generativ KI. I dag vil jo en ansatt fritt kunne lese og la seg inspirere av opphavsrettslig beskyttet materiale, så fremt dette ikke plagieres eller på en annen måte benyttes i strid med immaterielle rettigheter. Jo mer praktisk nyttig vår veiledning, jo større er sannsynligheten for at vi får regelverksetterlevelse i praksis. Og det er jo helt klart målet.

Slik jeg forstår deg, er dine tilbakemeldinger forenelig med dette innspillet vi har fått. Du peker på at det er bruken av det bearbeidede verket etter åndsverkslovens § 6 som kan forutsette samtykke, og ikke selve bearbeidelsen. Det er altså en konkret vurdering av om det genererte materialet og hvorvidt kravene til verkshøyde tilsier "bearbeidet verk" eller "selvstendig verk". Også etter markedsføringslovens § 25 vil vel dette bero på en konkret vurdering hvor en ser på det genererte materialet opp mot det opprinnelige materialet. Vi vil altså kunne ta med dine innspill i arbeidet fremover hvor vi særlig ser på "outputen".

Gi meg gjerne tilbakemelding dersom jeg har misforstått noe i innspillet ditt.

TLDR; Vi tenker fremover å fokusere på outputen. I en veiledning som dette vil det blant annet kunne være aktuelt å peke på tiltak/rutiner osv. for å bidra til å sikre at det genererte materialet ikke er plagiat eller på en annen måte brukes i strid med immaterielle rettigheter.