Skulle man skille "agenter" og "KI"?

Min opplevelse er at EU i hovedsak fokuserer på "agenter"; "autonome systemer som handler basert på KI". Mister man noe når bare "utstyret" reguleres, og ikke metoden?

Agenter: https://www.gatesnotes.com/AI-agents

KI: alle mulige algoritmer som kan alt fra å vurdere handlinger og gi råd, til å ta handling og være den styrende delen av agenter.

Man kan vanskelig tenke seg agenter uten KI, men man kan lett tenke seg KI uten agenter, med tanke på hvor begrenset GDPR har vørt ift å bremse uønsket dataøkonomi, skulle man her være litt mer ambisiøs, og ta problemet ved roten?!