Udanningsdata:

Utdanning.no har felles søk mot alle formelt godkjente utdanninger på studieprogramnivå og åpne kurs som det går an å søke på.
Andre datakilder (som DBH) har etterrapportert data for utdanninger/kurs som studenter har gjennomført (f.eks. studenttall).

Her er et søk på "kunstig intelligens"
https://utdanning.no/sok/#hovedfasett=Utdanninger&query_value=kunstig intelligens

Ellers er det jo en glidende overgang mellom informatikk-utdanninger, datavitenskaputdanninger og rene AI-utdanninger. På mitt alma mater, er AI en spesialisering innen master i fysikk.