Vi kommer til å ta i bruk Datex 3.1, den er dokumentert her: https://docs.datex2.eu/downloads/modelv31.html . Standarden har flere profiler, vi har ennå ikke valgt hvilken profil vi skal bruke. Det kommer til å bli dokumentert på https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/apne-data/datex/ på forhånd.

Vi jobber også med en forbedring av vegmeldingene som kommer i løpet av året. Der har vi vurdert en tilpasning som tillater filtrering på fjelloverganger. Det er ennå ikke bestemt om den blir implementert (avhenger av hva vi har tid og penger til, sett opp mot andre ting vi vil gjøre), men det er nyttig å vite at dette er noe som folk har bruk for og etterlyser.