Hei,

Takk for henvendelsen. Generelt vil Data Act (Dataforordningen) legge til rette for tilgjengeliggjøring og bruk av data generert i EU. Dataforordningen sier noe om hvem som kan bruke hvilke data og på hvilke betingelser. Målet er bedre og rettferdig tilgang til data, insentiver for å investere i data, og datadrevet innovasjon, uten å endre de gjeldene reglene for personvern.

Data blir sett som et gode som mange kan ha tilgang til samtidig uten at verdien eller kvaliteten forringes, og de kan brukes igjen og igjen.

En av prinsippene er at data ikke kan låses inne hos aktøren som samler dem inn, og videre at brukere av connected devices (IoT) skal ha tilgang til data som er generert av dem. For eksempel data som samles inn hos produsenten når du kjører din egen bil. Det skal også bli lettere å bytte mellom ulike skytjenester for forbrukere som ønsker det, der leverandørene må legge til rette for overføring.

Det vil bli krav for privat sektor om å måtte dele data med det offentlig i krisesituasjoner, for eksempel ifm. flom, skogbrann eller pandemi, der denne dataen kan være nødvendig for å få innsikten til å respondere bedre og raskere.

Data Act er et stort forslag som inneholder mange kontroversielle elementer, så her vil det mest sannsynlig bli mye diskusjon og forhandlinger før vi ser et endelig vedtatt regelverk.

Hvilke konsekvenser dette vil få for det digitale forretningsområdet i Norge er vanskelig å svare konkret på, men slik lovverket er tiltenkt vil det kunne åpne for en del nye tjenester og ikke minst gi bruker mer kontroll over sine egne data.

For mer informasjon om nye og kommende EU regelverk kan du ta en titt på våre sider: https://www.digdir.no/datadeling/oversikt-over-eu-regelverk-om-deling-og-bruk-av-data/3251

Med vennlig hilsen

Maren Stefansen
Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data