@jbr Dei knappane er ein del av kalender-pluginen her i nettforumet. Tok ein rask titt i admin-grensesnittet, og finn ikkje noko alternativ for å skru dei av. Tenker det kan vere ein fin måte å indikere for andre i forumet at ein skal delta på eit arrangement. Men som når ein indikerer at ein Deltar på eit Facebook-arrangement, så er ofte påmelding gjort ein anna stad. Kanskje vi skulle hatt noko hjelpetekst så ikkje nokon trur det er påmelding.