@kyrre-fitje Spurte Kartverket og fekk svar
«Geodata over kommuneinndeling er tilgjengelig til nedlastning her: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/administrative-enheter-kommuner/041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b

Kunden kan velge å laste ned data for en og en kommune, eller alle kommuner i et fylke om det er ønskelig i GeoJSON-format.»