Dette offentliggjøres via ENTSO-E som er organisasjonen for Europeiske TSOer (som Statnett)

https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static content/web api/Guide.html

NO1 strømpris