Vi spurte FHI og vidarebringer svar:

Takk for henvendelsen.

Dersom henvendelsen dreier seg om SYSVAK-integrasjon for et system som skal fungere som en journal- og/eller registeringsløsning til SYSVAK for vaksinatører, henviser vi til: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/teknisk-informasjon-for-sysvak/
For spørsmål relatert til løsninger for privatpersoner kan vi henvise til nasjonal løsning for dette på Helsenorge.no. (https://www.helsenorge.no/)

Mvh,

SYSVAK
Avdeling for Smittevernregistre
Folkehelseinstituttet