@livar-bergheim jeg er litt usikker, men mulig Dun & Bradstreet er mer ajour. De har DUNS nummere som knytter konsern sammen. Bakgrunnen for løsningen var å skape bedre oversikt over konsolidert kreditrisiko som oppsto når man forholdt seg til konsern med mange datterselskaper, også på tvers av landegrenser. Jeg er litt usikker på hvordan de ajourholder sin info. Men, for at det skal gi mening for kreditvurderinger så vil jeg tro de har en løsning som er mer løpende ajour enn aksjonærregisteret.