Takk for godt eksempel på bruk. Legger til lenker til Enhetsregisteret og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret slik at eksempelet kommer med som en del av datasettbeskrivelsene for de datasettene du eksplisitt nevner.