Jeg synes dette høres ut som en god idé. Som Christiane nevner har jeg kommet med et lignende forslag, men for data i Grønt Hefte (vedlegg til statsbudsjettet). Disse finnes allerede i excel filer, men disse er ikke laget for maskinell behandling da tallgrunnlaget ikke kan leses lett inn i et tabellformat.