Tilgjengelighetserklæringene og innholdet i disse er fremdeles ikke tilgjengeliggjort maskinelt. Dette er noe vi i Tilsynet for universell utforming av ikt har som mål å legge til rette for, og det at dette blir etterspurt bidrar til våre prioriteringer. Deling av data gir bedre tjenester for alle, og vi setter pris på at den dataen vi har kan være interessant for andre. Vi håper å komme lenger med dette arbeidet i 2024.