Community illustrasjon

Datalandsbyen

Velkommen til nettforumet Datalandsbyen! Vi er glade for at du har funnet frem til oss.

Her kan du stille spørsmål om alt du måtte lure på om deling og bruk av data, eksempelvis datasett, API-er, begreper, informasjonsmodeller og juss, videre kan du delta i diskusjoner, vise frem prosjektene dine, knytte nye kontakter og finne nye samarbeid. Nettforumet er åpent for alle, men for å skrive innlegg må du først registrere deg. Formålet med forumet er å legge til rette for at data skal bli en verdiskapende ressurs for hele samfunnet – bli med og bidra til økt kunnskap, åpenhet og innovasjon. Vi oppfordrer til en konstruktiv og saklig dialog i nettforumet.

Gruppedetaljer Privat

Global Moderators

Forum wide moderators

 • RE: API for Nettbiblioteket

  I Felles datakatalog er det et datasett som heter «Digitaliserte bøker i XML-format». Dette korpuset er en samling av bøker og dokumenter som ikke er beskyttet av opphavsrett eller har falt i det fri. En indeks over innholdet i korpuset finnes i dokumentasjonsfilen. Den lister opp digibok-referanse (fra Nettbiblioteket), publikasjonsår, tittel, forfatter og utgiver.
  Det står at dette datasettet sist ble oppdatert i 2011.

  Jeg ser at det er mulighet for å få tilgang til distribusjoner i form av XML-filer, her er det er mulig å få tilgang til noe data, men er usikker på om du får alle funksjoner du er ute etter her.

  Du kan jo undersøke om det er noen du kan bruke her mens vi venter på svar. Jeg har forhørt med videre med Nasjonalbiblioteket om hva som er siste status for tilgjengelighet av API-er for innhold i Nettbiblioteket.

  Digitized Books in xml Format

  skrevet i Etterspør datasett og API-er
 • RE: API for Nettbiblioteket

  Hei, @kodeverkstad

  Jeg er på saken. Oppdaterer her så fort jeg finner ut av det.

  skrevet i Etterspør datasett og API-er
 • RE: Nye funksjoner i Felles registreringsløsning for begrep

  Vi jobber med å gjøre intern informasjon om begrep tilgjengelig via et API som sikres med maskinporten. Dette vil bli løsningen for å hente ut informasjon om begrepene i første omgang, dette vil gjøre det mulig å bruke begrepene og informasjon om dem i interne systemer. Håper det hjelper på deres behov. Vi vil komme med mer informasjon når API-et er ferdig utviklet.

  skrevet i Data.norge.no
 • RE: Nye funksjoner i Felles registreringsløsning for begrep

  Hei, Per

  Jeg svarer deg her også, så flere kan få samme informasjon. Så fint at du har begynt å teste løsningen
  Vi er kjent med dette problemet og jobber med det. Inntil videre skal du komme inn i vanlig begrepskatalog med lenken
  registrering.demo.fellesdatakatalog.digdir.no

  skrevet i Data.norge.no
 • RE: Grønt hefte API

  Hei igjen, @mafw

  Beklager sen tilbakemelding her.

  Jeg fikk et svar fra KDD. Fagpersonene i KDD er visst kjent med problemstillingen og viser til at flere har etterspurt det samme som deg. Forslaget ditt er videresendt til fagmiljøet, men det er ikke iverksatt noen fremtidige planer her, slik jeg forstod dem.

  skrevet i Etterspør datasett og API-er
 • Nye funksjoner i Felles registreringsløsning for begrep

  Nye funksjoner i Felles registreringsløsning for begrep.

  1. november ruller vi ut en større oppdatering av felles registreringsløsning for begrep. Dette fører til en del ny funksjonalitet for å støtte virksomhetenes interne prosesser knyttet til begrepsarbeid. Vi er spente på hva dere synes om endringene. Hvis du har tilbakemeldinger, opplever feil i løsningen, eller har spørsmål til funksjonalitet, bruk kommentarfeltet eller ta kontakt med oss på fellesdatakatalog@digdir.no

  Dette er nytt:

  Ny rolle: Virksomhetsadministrator.

  Alle som tidligere har hatt administrasjonstilgang i løsningen har nå fått skrivetilgang. De i virksomheten som skal ha virksomhetsadministratortilgang må be om dette i Altinn. Du kan lese mer om rollene i Altinn i løsningen for å be om tilgang: https://info.altinn.no/hjelp/profil/sporre-om-rettighet/

  Søk og treffliste

  Søk og treffliste i felles registreringsløsning for begrep

  Søket

  Mulig å søke i flere felt

  Foreløpig kan man søke i disse feltene: Anbefalt term, tillatt term, frarådet term, definisjon og merknad. Du kan også avgrense søket ditt til ett eller flere av disse feltene ved å bruke nedtrekksmenyen til høyre for søket.

  Nedtrekksmeny for å avgrense søket til bestemte felt

  Mulighet for å filtrere søket

  Du har nå mulighet til å filtrere søket ditt på flere måter. Filtrene begrepsstatus og publiseringstilstand vil være tilgjengelig for alle. Felt som krever at virksomhetsadministrator gjør endringer: Fagområde og Tildelt. Filter for Fagområde vil aktiveres som filter når kodeliste brukes for fagområde. Tildelt kan filtreres på dersom virksomhetsadministrator har lagt inn brukernavn i listen over brukernavn.

  Treffliste

  Ny visning av treff

  Visningen av begrep viser mer informasjon som er relevant for begrepsarbeidet. Feltene som vises i trefflisten er anbefalt term, begrepsstatus, fagområde, dato for siste endring, publiseringstilstand, definisjon og merkelapper

  Eksempel på treff i treffliste med forklarende tekst

  Visning av begrep som er under revisjon

  Dersom det finnes en ny, upublisert versjon av et publisert begrep, vil det vises en lenke til den nye versjonen i trefflisten. Hvis du ønsker å se den nye versjonen, trykker du på lenken Under revidering. Hvis du ønsker å se den publiserte versjonen av begrepet, trykker du på den anbefalte termen. Informasjonen som vises i trefflisten vil være den som er registrert på det publiserte begrepet.

  Eksempel på treff i treffliste for begrep som er under revidering

  Merkelapper fungerer som filter

  Ved å trykke på merkelappene kan du filtrere på merkelappen du har valgt. Du kan filtrere på flere merkelapper samtidig.

  Eksempel på filtrering ved å trykke på merkelapp

  Oversiktsside over registrerte data om et begrep

  Vi har laget en ny side for å gjøre det lettere å få oversikt over hva som er registrert om et begrep. Denne siden er tilgjengelig for brukere på alle tilgangsnivåer. Du kan skifte visning mellom bokmål, nynorsk og engelsk. Merk at dersom det ikke finnes innhold på valgt språk, vil innhold på andre språk vises etter følgende prioritet: bokmål, nynorsk, engelsk.

  detaljside.png

  Kommentarer

  Kommentarene er flyttet ut av registreringsskjema og inn på oversiktssiden for begrep. Dette er gjort for at alle brukere i virksomheten enkelt skal kunne se og legge inn kommentarer. Brukere kan redigere og slette sine egne kommentarer.

  Visning av kommentarfelt og liste over kommentarer

  Endringslogg

  Nå blir endringer som man gjør på begrep lagret. Endringene vises i endringsloggen på oversiktssiden for begrepet.

  Endringslogg for et begrep

  Versjoner

  På oversiktssiden finner du en oversikt over andre versjoner av begrepet og lenker til disse.

  Liste over versjoner av begrepet

  Publisere begrep

  Brukere med skrivetilgang og høyere kan publisere begrep til data.norge.no ved å endre publiseringstilstand på oversiktssiden. OBS! Det er ikke mulig å avpublisere publiserte begrep ennå. Dette vil blir mulig på et senere tidspunkt. Hvis du har behov for å avpublisere et begrep som er publisert kan du ta kontakt med oss på fellesdatakatalog@digdir.no

  Funksjon for publisering når begrepet ikke er publisert
  Funksjon for publisering når begrepet er publisert

  Slette upubliserte versjoner av begrep

  Muligheten til å slette har blitt flyttet til oversiktssiden for begrep. Det er kun den versjonen av begrepet du er inne på som vil bli slettet. Publiserte versjoner av et begrep kan ikke slettes.

  Registreringsskjema:

  Nye felt for innhold som publiseres til data.norge.no

  • Definisjon for allmennheten
  • Definisjon for spesialister.

  Endringer av felt som publiseres til data.norge.no

  • Støtte for å bruke kodeliste i felt for fagområde. Virksomhetsadministrator kan sette opp dette i administrasjonsgrensesnittet.
  • Støtte for å bruke kodeliste i felt for Tildelt. Virksomhetsadministrator kan sette opp dette i administrasjonsgrensesnittet.
  • Versjonsnummer kan redigeres. Dette vil vises på data.norge.no etter hvert.

  Begrepsstatus og publiseringstilstand har blitt skilt fra hverandre

  Begrepsstatus og publiseringstilstand har blitt atskilt, slik at man kan endre status på publiserte begrep. Begrepsstatus er basert på EU-vokabularet for status. Denne vil vises på data.norge.no etter hvert. Begrepsstatus kan endres i nedtrekkslisten begrepsstatus. Denne finner du under Bruk av begrepet.

  Begrepsstatus i registreringsskjema

  Mulighet for å tilpasse interne felt etter virksomhetens behov

  Virksomhetsadministrator kan legge til interne felt i administrasjonsgrensesnittet.

  Funksjoner som er fjernet

  Knappene for å endre begrepsstatus, publisere og slette begrep har blitt fjernet fra toppen av redigeringsskjemaet. Funksjonene er flyttet til andre deler av løsningen.

  Administrasjonsgrensesnitt:

  Generelt (vil på sikt påvirke alle katalogene)

  Administrere kataloger generelt.png

  Virksomhetsspesifikt design

  Virksomhetsadministrator kan legge inn virksomhetens logo og farger i administrasjonsgrensesnittet slik at løsningen oppfattes som en intern løsning.

  Virksomhetsspesifikt design.png

  Liste over brukernavn og kontaktinfo

  En liste over ansatte som skal kunne få ansvar for ressurser, som begrep. Denne listen brukes i felt for tildelt. Navn og epost kreves, slik at man støtte varsling til disse brukerne på sikt.

  Brukernavn.png

  Administrasjon av Begrepskatalog

  Meny for å administrere begrepskatalog

  Kodelister

  Det er mulig å administrere kodelistene som skal brukes i registreringsløsningen, slik at hver enkelt virksomhets behov støttes best mulig. Virksomhetsadministrator kan opprette, redigere og slette kodelister. Løsningen støtter hierarki med overordnede og underordnede koder og navn på bokmål, nynorsk og engelsk. Kodelistene kan velges for Fagområde eller interne felt.

  Kodelister

  Interne felt spesifikt for virksomheten.

  Det er mulig å administrere interne felt virksomheten har behov for. Virksomhetsadministrator kan opprette, redigere og slette interne felt. Felt for kort og lang tekst, kodelister og boolske verdier støttes. Felt med felttypen boolsk verdi kan brukes som filter i søket i registreringsløsningen.

  Internt felt kodeliste.png
  Interne felt boolsk verdi.png

  Editerbare felt

  Det er mulig å tilpasse enkelte felt som publiseres ut i data.norge.no der standarden støtter flere løsninger. Foreløpig er det eneste valget man kan gjøre å velge kodeliste for Fagområde.

  Administrasjon av editerbare felt

  skrevet i Data.norge.no
 • RE: NPD

  Hei, @oeyvind-hagen. Jeg har sjekket sidene til NPD og oljedirektoratet, kunne ikke finne noe. Vi skal høre videre med NPD og fremme ønsket om mer tilgjengelige data.

  skrevet i Etterspør datasett og API-er
 • RE: Felles datakatalog åpen kildekode?

  Hei sann, @audun-vindenes-egge

  Så bra at dere har tenkt å begynne med datakatalog i politiet.

  Ja, Felles datakatalog er publisert som åpen kildekode. Alt er mulig å oppdrive på Github. Det er mange ulike "repositories" som er åpent på vår Github.

  Når det gjelder å kjøre kopi av Felles datakatalog i egne datasentre er det mulig, men krever nok mye jobb i forhold til behovet. Jeg anbefaler at dere tar en prat med folkene i FDK. Så kan dere sammen finne ut av hva behovet er, slik at vi kan finne best mulig løsning.

  Jeg sender deg videre til @kjersti-stenerud-steien via. e-post og ønsker dere lykke til videre!

  skrevet i Tilbakemeldinger og nyheter
 • DAMA-Norges egen podkast

  DAMA er en frivillig organisasjon som har søkelys på å øke kompetanse og kunnskapsnivå innen data management i Norge. Mange som driver med fagfeltet kjenner godt til organisasjonen og DAMA-boken, men visste dere at de også har sin egen podkast - MetaDama? 📻

  Anbefaler sterkt å sjekke ut podde'n deres, veldig lærerikt og mange interessante temaer å velge i 🤓

  skrevet i Tips og spørsmål data management
 • RE: Forslag til tema og innlegg for Faglig arena

  @elin-oksavik Hei! Takk for godt forslag.

  skrevet i Møter og arrangementer