Hei @per-bratterud-1

Takk for beskjed. Vi har undersøkt demo-brukeren din og ser at du hadde gjort alt riktig. Vi har imidlertid funnet en feil som opptrer når du kun har én kodeliste. Kodelisten ble ikke valgt selv om det så sånn ut. Vi jobber med å fikse dette nå og forventer å få ut en fiks tidlig neste uke. Supert om du kan gjøre et nytt forsøk etter at fiksen er ute.

Vi ser behovet ditt for å få preutfylt felt i demo, men ønsker i første omgang å fokusere på lage bedre veiledninger. Dette gjør vi fordi vi ønsker at demomiljøet og produksjonsmiljøet blir så likt som mulig. Hvis vi ser at bedre veiledning ikke er tilstrekkelig, vil vi vurdere dette behovet på nytt.

Takk for at du viser engasjement rundt registeringsløsningen for begrepskatalogen. Vi håper dere får nytte av den i Veterinærinstituttet. Fortsett gjerne å ta kontakt med oss, enten her eller i andre kanaler.