Elhub oppdaterte i vår om at dei har lagt til side arbeidet med å lage eit API der ein kan hente ut nettariffar for heile landet: https://elhub.no/nyheter/oppdatering-vedrorende-felles-api-for-nettariffer/

Vi skal høyre med NVE om kva som skjer på området.