@livar-bergheim lenken ser riktig ut, men legger ved lenke til Bystyresaken og strategien.