Har fått kontakt rett stad i departementet, KDD — tidlegare KMD, og fått svar:
«Vi har ikke umiddelbare planer om dette. Lønnstabellen inneholder begrenset med data, og vi ser ikke et stort behov for digitalisering grunnet den begrensede mengden med data.»

Avventar meir informasjon om behovet før eg følgjer opp vidare.