Takk for innsiktsfullt innlegg @kjetil-1 !

Sett fra arbeidet med innsyn sin side så kommer nok vi til å legge frem behov, og tiltak med fokus på hva og hvorfor. Når det kommer til hvordan, så vil vi nok drøfte ulike retninger/alternativer med fokus mulighetsrommet på kort og lang sikt. Vil gjerne ha en prat med deg om det når vi har fått fordøyd innsikten vår litt mer! Vi tror altså ikke at utredningen vår er spesielt egnet til å definere arkitekturen for datalagring og utveksling nasjonalt, det er andre miljøer bedre egnet til å gjøre. Det er også et arbeid som i stor grad påvirkes av det globale bildet, beslutninger hos EU, osv.. Arbeidet med nasjonal referansearkitektur og SKATE har kanskje den kraften som må til der, i kombinasjon med kunnskap fra vårt arbeid og andre utredninger som springer ut fra stortingsmeldingen Data som ressurs?

Når det er sagt så merker jeg meg et visst spenn i både offentlig og privat sektor rundt hva man tror og mener er den beste måten å løse ting på i fremtiden. Håper vi etter hvert klarer å samle feltet, og dra i samme retning.

Når det gjelder fokus på konfidensialitet og begrensning av dataene så kunne jeg ikke vært mer enig. Synes historien vi så rundt informasjonssikkerhet, hvor tilgjengelighet lå i skyggen av konfidensialitet og integritetskrav relativt lenge synes å gjenta seg. Mange former for data er ikke spesielt kontroversielle å anvende, til gode formål. Tror også at vi må starte reisen et sted og at det å gradvis eksponere innbyggerne mer for de valgene som andre tar på deres vegne (begrens) i dag der det gir en reell og opplevd nytteverdi, for å bygge kompetanse og aktive borgere som tar del i samfunnslivet.

To be continued 🙂 Får litt lyst til å nudge @francis-dsilva, @steinar-skagemo her så gjør da bare det!