Fekk nettopp svar fra Brønnøysundregistrene:

Abonnement på regnskap er en gammel løsning, som koster å drifte. Prisen er satt ut ifra kostnader til drift og vedlikehold av tjenesten, og den fordeles på de kundene som kobler seg opp mot den. Tjenesten er stor og krever mye programmering for å settes opp.

I tillegg til dette abonnementet, er det mulig å hente ut nøkkeltall fra sist innsendte årsregnskap gratis via et REST-API. Informasjon om dette APIet finner du her: https://data.norge.no/dataservices/4dabc5ea-b57b-3b68-9e48-2ff993be3f6e
Swagger: https://data.brreg.no/regnskapsregisteret/regnskap/swagger-ui/swagger-ui/index.html?configUrl=/regnskapsregisteret/regnskap/v3/api-docs/swagger-config

Alternativt kan komplett årsregnskap hentes gratis i pdf-format via vår nettbutikk: https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/

På sikt vil det komme et API som skal erstatte dagens abonnementsløsning, men dette ligger noen år frem i tiden.