Fått tips om at KS, Kommunal rapport, Statsforvaltarane og DSS kan ha data på dette.
Ser meir på det over påske.

@eivind-martinsen sa i Kontaktinfo i kommuner:

@livar-bergheim Supert. Utfordringene i brreg er for det første at veldig mange kommuner opererer med kommunedirektør som daglig leder for samtlige virksomheter, og for det andre at en del kommuner har en mye flatere struktur i brreg enn det i virkeligheten er (alle underenheter liggende rett under KOMM-enheten, i stedet for å ha et ORGL for hver sektor).

Skal høyre med SSB om dei veit kva eventuelle krav er for korleis kommunestrukturen skal sjå ut i Enhetsregisteret.