I det nordiske samarbeidet Nordic Smart Government and Business jobber vi på tvers av de nordiske landene med flere tiltak som vil gjøre hverdagen til små og mellomstore bedrifter i Norden enklere. Fra Norge deltar Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, DFØ, SSB og Digdir. Blant områdene det jobbes med er utbredelse av digital faktura, ordre med mer, og deling av data fra regnskapssystemene.

I de andre nordiske landene deltar de respektive registermyndighetene og skattemyndighetene. I tillegg er det statistikkmyndigheter og digitaliseringsmyndigheter fra enkelte land.

https://nordicsmartgovernment.org/