OffDig 2022
Et kort reisebrev ligger nå ute på bloggen vår. I tillegg finner dere en kort notis om en workshop kollegaer i Digdir var med å arrangere om EUs Data Governance Act her.