Vi i DFØ har sett på DCAT og Purview, se kildekoden: https://github.com/dfo-no/ads-datakatalog. På toppen har vi laget en datakatalog, se https://data.dfo.no/.

Vi har gjenbrukt mye av arbeidet til Digdir, se https://github.com/Informasjonsforvaltning/atlasdcat.

Digdir jobber i dag med å lage en atlas-plugin som man kan bruke sammen med Purview-løsningen.