Løpende oppdatering med nye kunngjøringer vil bli gjort tilgjengelig på hensiktsmessig måte med det første, fortrinnsvis uten behov for å laste ned komplette data fra første kunngjøringsår.