Spennende!
Dette er viktig. 🙂

hilsen
en utålmodig sjel som både arbeider med forskningsprosjekt rundt bruk av kontrakter og generell språkteknologi.

Espen Remman
97 55 70 21