@datajegeren
Offentlig sektor besitter altså ikke Norges lover i en konsolidert utgave.
Jeg antar at du med konsolidert lov mener en oppdatert og gjeldende lov?

Kan man få tilgang til en ikke-konsolidert utgave?
Det er jo ikke optimalt, men bedre enn ingenting.

Hvis min forståelse er rett besitter ikke det offentlige gjeldende norsk lov.
Hvem besitter de gjeldende Norges lover?

Er det ingen som ser dette som en utfordring?i

Nå fikk jeg vite i neste tråd at jeg kan prøve Justisdepartementet.
Jeg vil prøve det.
Så langt har jeg prøvd Digitaliseringsdirektoratet, Stortinget og Datalandsbyen (Digitaliseringsdirektoratet pekte på begge). Jeg har også vært innom Lovdata som ikke er en offentlig aktør.