Hei, @Hilde-Austlid 🙂

Alle delkatalogene i Felles datakatalog har en logisk korrelasjon. API-ene i datakatalogen er i hovedsak tenkt å realisere datasett og tilhørende informasjonsmodeller. Likevel kan tjeneste-APIer publiseres, ettersom beskrivelse av grensesnittene kan være interessante for andre, eller for å holde system på APIene internt. Dessuten vil slike API være nyttige å lenke opp mot den nye tjeneste-og hendelsekatalogen.Det er ingenting i veien for å publisere slike API-er som dere tenker på. Vi har mange slike allerede.