Hei dere!
Orden i eget hus legger opp til at virksomheter kartlegger og beskriver datasett. I den reviderte versjonen av orden i eget hus-veilederen (lanseres 1. november) forsøker jeg å få til en god nok forklaring på et datasett samt kort veiledning rundt dette, for å hjelpe orden i eget hus-arbeidet. Jeg ble inspirert av innspillene deres her.

Å forsøker å definere hva et datasett er tror jeg er nytteløst, men heller gi noen tips til hvordan det er lurt å tenke rundt denne "problematikken".

Teksten jeg har skriblet ned har jeg limt inn under. Hva syns dere?

Hva er et datasett?
Kort fortalt er et datasett "en organisert samling av data". Hvordan et datasett avgrenses og organiseres vil imidlertid variere mellom ulike virksomheter. Har deres virksomhet store datasett vil dere raskt oppdage at disse kan deles inn i mange mindre datasett.

Husk at i veilederens steg fem skal dere beskrive datasettene dere kartlegger. Det vil derfor lønne seg å tenke praktisk rundt datasettavgrensning: Å beskrive utallige, små datasett gir mye ekstraarbeid og er ikke hensiktsmessig. Samtidig vil å beskrive et fåtall, veldig store datasett blir for generelt og ikke gi en nøyaktig nok beskrivelse av innholdet i datasettet. Et sted midt i mellom er å anbefale.

For dere som er interessert i datasett-diskusjonen:

Les Digdirs beskrivelse av datasett (https://www.digdir.no/informasjonsforvaltning/hva-er-et-datasett-og-hvilke-datasett-skal-beskrives/2199).

Følg og bidra til diskusjonstråden i Datalandsbyen vedrørende hva et datasett egentlig er [lenke hit].