Hei @filip-hansen
Takk for svar. Det er fint å finne noen som deler interessen for tema. Felles forståelse er viktig, og for oss er det nøkkel til alt.
Så en liten generell kommentar.
Vi mennesker ser alltid etter mønster rundt oss for å strukturere vår forståelse av virkeligheten. Vi lager "data" ut av våre observasjoner i den grad det er mulig.
Og til eksemplene du viser til i din tekst er min påstand: Det er kun når vi analyserer, omformer og drar statistikk ut av det ustrukturerte at det blir data av det, altså noe som kan settes opp i tabeller og dermed representere mønstere som igjen gir forståelse, altså merverdi. Årringer er grunnlag for tabelldata, DNA er ekstremt strukturert kode. Og disse representasjonene er uten unntak det jeg kaller datasett.
PDFene i min etats arkivsystem er informasjon inntil noen skraper disse for ord og lager møsterdata og logiske statistiske analyser ut av mengden av naturlig språk inklusive tall og symboler i disse.
Så til forståelse av data som noe som kan settes opp i tabell med kolonner med definert innhold - helst fylt med det vi kaller verdilister/kodeverk. Disse kodeverkene er våre informasjonsmessige representasjoner: for språk er primærkodeverket våre lydbærende skrifttegn (tegnesett) og tallsymboler samt andre meningsbærende eller logiske symboler. Så er å er disse satt sammen til ord som kan være ett ords- eller flerordsbegreper - altså mening. Begge disse kan vi regne som kodeverk, og ved analyse setter vi disse opp i tabeller som gir oss innsikt av det ene eller andre slaget - vi har data. Og disse dataene kan sammenstilles med andre datasett som er satt opp med tilsvarende kriterier.
Så svaret mitt til ditt første spørsmål er at begrepet data forteller alle at det er snakk om strukturerte representasjoner av "virkeligheten", ikke bare våre intuitive observasjoner eller beskrivelser av disse med språk, lyd eller bilde. Og da gir begrepet merverdi i forhold til det bredere informasjon.