Bergen kommune og Stavanger kommune har også publisert oversikt over toalett, på samme dataformat.

Bergen kommune sitt datasett er sist oppdatert 2019, og Stavanger kommune sist 2016.

Stavanger kommune sitt datasett:
e52180ee-e73c-49fd-ae36-01ee122fb146-image.png
Her er også med informasjon om pris, opningstider og stellerom.