@steinar-skagemo Definitivt! Vi ser jo allerede litt på de nye føringene og rammene som kommer fra EU i form av blant annet Data Governance Act og AI act, men personlig synes jeg det er litt vanskelig å "lese" hva EU mener med "Giving users rights, tools and skills to stay in full control of their data".. Om det er noen som vet om konkrete prosjekter eller aktiviteter i EU eller enkeltland i EU som forsøker å svare ut dette, og vi bør være obs på så rop ut! For selv om EIDAS og walleten vil være en del av ligningen så sliter jeg med å se at den kan dekke helheten, og dybden i retten til innsyn, og kontroll.

Innsiktsarbeid så langt i prosjektet tyder også på en viss usikkerhet knyttet til hvor stor grad av innsyn (eks. metadata, historiske data, grunnlagsdata osv.) innbygger egentlig har behov for, og kapasitet til å tolke. Spennende det med skills da, og om behovet og antallet innsynsforespørsler kommer til å utvikle seg i takt med at tjenester blir mer datadrevne, eller om vi som innbyggere rett og slett blir mettet?