@marius-roe-navik

Takk for god tilbakemelding, Marius! Dette kan være noe vi må se på videre. Jeg har følgende tanker:

Er dette en "inkonsekvent frykt" for GKI?: Du skriver selv at dette jo ikke er et spørsmål spesifikt for GKI. Basert på min forståelse av store språkmodeller, har ikke de noe kapasitet til å analysere brukeren av KI-verktøyet. For den underliggende språkmodellen er det interessante strukturene i språket i "promptet". Det avgjørende må være hvilke type mekanismer som er bygget inn i grensesnittet for den store språkmodellen (eks. ChatGPT), og her er det ikke noe annerledes enn for andre tjenester. Er vi for eksempel like skeptiske til oversettingsverktøy?

Prioritering og rekkefølge: Fra vårt ståsted må første prioritet være å sikre at offentlig ansatte bruker generativ KI på en måte som ivaretar innbyggernes rettigheter. Det er naturligvis også viktig å sikre at vi ivaretar de ansattes rettigheter, men ettersom dette spørsmålet er noe mer usikkert (særlig mht. om dette er en spesifikk problemstilling for GKI) tenker jeg at vi uansett kan komme ut med retningslinjer som i alle fall ivaretar innbyggerne. Og så får vi videre diskutere problemstillingen med ansatte som tar i bruk GKI.

Så oppsummert tenker jeg at:

Hvis dette ikke er et spesifikt spørsmål for GKI, så trenger det ikke å inngå i disse retningslinjene.

Hvis min forståelse er feil, slik at det ansattes opplysninger stiller seg annerledes for GKI, så bør dette adresseres i disse retningslinjene. Og i såfall ønsker jeg den diskusjonen velkommen videre samtidig som vi etterhvert publiserer første iterasjon av rådene.

Nysgjerrig på hva du tenker om dette og hvorvidt min forståelse stemmer.